Poľovnícke združenie Laňka - Kočín, Lančár, Šterusy

IČO:

42159857

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Laňka - Kočín, Lančár, Šterusy

Dátum vzniku:

12.10.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šterusy 54, Šterusy, 92203

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214556548 - Šterusy

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený