Poľovnícke združenie Kriváň Turany

IČO:

36132349

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kriváň Turany

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hviezdoslavova 811/8, Turany, 03853

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512681 - Turany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený