Poľovnícke združenie KOŠÚT

IČO:

35605243

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KOŠÚT

Dátum vzniku:

26.02.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nitrianska Streda, 95616

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505242 - Nitrianska Streda

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený