Poľovnícke združenie KOPOK Brusno

IČO:

35653710

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KOPOK Brusno

Dátum vzniku:

06.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Brusno, 97662

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508675 - Brusno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený