Poľovnícke združenie KOLAČINA

IČO:

35989670

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KOLAČINA

Dátum vzniku:

23.01.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lehôtka pod Brehmi 48, Lehôtka pod Brehmi, 96601

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517011 - Lehôtka pod Brehmi

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený