Poľovnícke združenie Koháryho vrch

IČO:

37998722

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Koháryho vrch

Dátum vzniku:

16.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Námestie republiky 2, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený