Poľovnícke združenie Koháryho dolina

IČO:

35659696

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Koháryho dolina

Dátum vzniku:

11.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dr. Herza 3, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený