Poľovnícke združenie Kereswald

IČO:

37880454

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kereswald

Dátum vzniku:

14.02.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krížová Ves 12, Krížová Ves, 05901

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523607 - Krížová Ves

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený