Poľovnícke združenie Kamjana

IČO:

35509864

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kamjana

Dátum vzniku:

06.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Miková, Miková, 09024

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527572 - Miková

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený