Poľovnícke združenie KAMIANEC Roztoky

IČO:

35510510

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KAMIANEC Roztoky

Dátum vzniku:

05.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Roztoky, Roztoky, 09011

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527785 - Roztoky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený