Poľovnícke združenie Kamenná

IČO:

42361737

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kamenná

Dátum vzniku:

16.09.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stupy 1477/42, Liptovské Sliače, 03484

Okres:

SK0318 - Okres Ružomberok

Obec:

SK0318511005 - Liptovské Sliače

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený