Poľovnícke združenie Jeleň - Vihorlat

Poľovnícke združenie Jeleň - Vihorlat

IČO:

50209086

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jeleň - Vihorlat

Dátum vzniku:

11.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poruba pod Vihorlatom 175, Poruba pod Vihorlatom, 07232

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522945 - Poruba pod Vihorlatom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov