Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec

IČO:

37947648

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec

Dátum vzniku:

16.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Námestie Mariánske 3, Podolínec, 06503

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526975 - Podolínec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený