Poľovnícke združenie Ivanovce

IČO:

31117767

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ivanovce

Dátum vzniku:

16.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ivanovce 174, Ivanovce, 91305

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506095 - Ivanovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený