Poľovnícke združenie Istebník

IČO:

34076298

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Istebník

Dátum vzniku:

21.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Majerská 7, Trenčín, 91105

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505820 - Trenčín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený