Poľovnícke združenie IMREDOMB

IČO:

42364914

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie IMREDOMB

Dátum vzniku:

27.09.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Imrov Kopec 52, Pravica, 99121

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516309 - Pravica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený