Poľovnícke združenie Hromovec

IČO:

31956378

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hromovec

Dátum vzniku:

02.03.1994

Dátum zániku:


22.09.2009

Adresa sídla:

Hromoš, Hromoš, 06543

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526746 - Hromoš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov