Poľovnícke združenie Hrhov

IČO:

42407346

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hrhov

Dátum vzniku:

20.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrhov, Hrhov, 04944

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525740 - Hrhov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený