Poľovnícke združenie Hradište - Osuské

IČO:

37836056

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hradište - Osuské

Dátum vzniku:

29.05.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hradište pod Vrátnom 80, Hradište pod Vrátnom, 90612

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504386 - Hradište pod Vrátnom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený