Poľovnícke združenie Hradisko

IČO:

35658487

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hradisko

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kukučínova 346, Púchov, 02001

Okres:

SK0228 - Okres Púchov

Obec:

SK0228513610 - Púchov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený