Poľovnícke združenie HÔRKA Rohožník

IČO:

42364981

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HÔRKA Rohožník

Dátum vzniku:

23.01.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 346/10, Rohožník, 90638

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504769 - Rohožník

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený