Poľovnícke združenie HOMOLKA

IČO:

35662549

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HOMOLKA

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Polomka, 97666

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508900 - Polomka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený