Poĺovnícke združenie HOLICA

IČO:

31941141

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie HOLICA

Dátum vzniku:

31.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Huty, 02746

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510459 - Huty

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený