Poľovnícke združenie Háje

IČO:

42022495

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Háje

Dátum vzniku:

21.03.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chrenovec - Brusno 542, Chrenovec-Brusno, 97232

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514021 - Chrenovec-Brusno

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený