Poľovnícke združenie G Ú G

IČO:

37853872

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie G Ú G

Dátum vzniku:

23.07.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zemné 771, Zemné, 94122

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503649 - Zemné

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený