Poľovnícke združenie FIĽOV

IČO:

35510901

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie FIĽOV

Dátum vzniku:

04.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bajerov, Bajerov, 08241

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524174 - Bajerov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">