Poľovnícke združenie Dva Cery

IČO:

35593580

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dva Cery

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Telince 87, Telince, 95161

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233555967 - Telince

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený