Poľovnícke združenie Dúžavy so sídlom v Pruskom

IČO:

36128651

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dúžavy so sídlom v Pruskom

Dátum vzniku:

03.04.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pruské 58, Pruské, 01852

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513598 - Pruské

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený