Poľovnícke združenie Dukla

IČO:

35665122

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dukla

Dátum vzniku:

05.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mlynská 180, Hrnčiarske Zalužany, 98012

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327514918 - Hrnčiarske Zalužany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený