Poľovnícke združenie Dudváh Trakovice

IČO:

35592486

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dudváh Trakovice

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trakovice 38, Trakovice, 91933

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507661 - Trakovice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený