Poľovnícke združenie DUDVÁH D.Voderady

IČO:

35604981

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DUDVÁH D.Voderady

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tehelná 21, Trnava, 91701

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506745 - Trnava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený