Poľovnícke združenie Družba Nižná Myšľa

IČO:

35511371

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Družba Nižná Myšľa

Dátum vzniku:

01.01.1972

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mäsiarska 143, Nižná Myšľa, 04415

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521736 - Nižná Myšľa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený