Poľovnícke združenie Dropie

IČO:

36097080

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dropie

Dátum vzniku:

17.02.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malá Iža 16, Komárno, 94501

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501026 - Komárno

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený