Poľovnícke združenie Drop

IČO:

34010840

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Drop

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľký Grob 42, Veľký Grob, 92527

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212504149 - Veľký Grob

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený