Poľovnícke združenie DROP

IČO:

35602775

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DROP

Dátum vzniku:

15.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Farná 366, Farná, 93566

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502227 - Farná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený