Poľovnícke združenie Drop

IČO:

34075321

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Drop

Dátum vzniku:

11.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Majcichov, Majcichov, 91922

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507296 - Majcichov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený