Poľovnícke združenie DRINGAČ Lastovce

IČO:

35530251

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DRINGAČ Lastovce

Dátum vzniku:

13.05.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lastovce, Lastovce, 07614

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528501 - Lastovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený