Poľovnícke združenie DRINA Jusková Voľa

IČO:

42358809

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DRINA Jusková Voľa

Dátum vzniku:

02.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Juskova Voľa 19, Juskova Voľa, 09412

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528765 - Juskova Voľa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený