Poľovnícke združenie DOLINA

IČO:

31781667

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DOLINA

Dátum vzniku:

21.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Martina Rázusa 1, Malacky, 90101

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508063 - Malacky

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený