Poľovnícke združenie Dolina Košolná

IČO:

35595141

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Dolina Košolná

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košolná 130, Košolná, 91901

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507211 - Košolná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený