Poľovnícke združenie DOLINA Bučany

IČO:

35592427

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DOLINA Bučany

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bučany 418, Bučany, 91928

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506851 - Bučany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený