Poľovnícke združenie DIANA

IČO:

42363471

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DIANA

Dátum vzniku:

02.04.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Solisko 112, Jelšovec, 98532

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511463 - Jelšovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený