Poľovnícke združenie Čierna Hora

IČO:

42359163

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čierna Hora

Dátum vzniku:

24.07.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prešovská 68/6, Margecany, 05501

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543322 - Margecany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený