Poľovnícke združenie Čierna Hora

IČO:

31990118

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Čierna Hora

Dátum vzniku:

10.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrabkov, Hrabkov, 08233

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524476 - Hrabkov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený