Poľovnícke združenie č.5 SLIAČ

IČO:

31921043

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie č.5 SLIAČ

Dátum vzniku:

11.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cikkerova 12, Sliač, 96231

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518808 - Sliač

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený