Poľovnícke združenie BURÓD Veľký Horeš

IČO:

42358787

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BURÓD Veľký Horeš

Dátum vzniku:

06.11.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 267, Veľký Horeš, 07652

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B543900 - Veľký Horeš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený