Poľovnícke združenie BUKOVINA Sečovská Polianka

IČO:

35519029

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie BUKOVINA Sečovská Polianka

Dátum vzniku:

12.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veterná 737, Sečovská Polianka, 09414

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D529133 - Sečovská Polianka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený