Poľovnícke združenie Brveník Slovenské Pravno

IČO:

36132390

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Brveník Slovenské Pravno

Dátum vzniku:

27.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rudno 112, Rudno, 03822

Okres:

SK0319 - Okres Turčianske Teplice

Obec:

SK0319512575 - Rudno

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený