Poľovnícke združenie Breza Zvolen

IČO:

35647426

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Breza Zvolen

Dátum vzniku:

14.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Strážovská cesta 37/56, Zvolen, 96001

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518158 - Zvolen

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený