Poľovnícke združenie Breh so sídlom v Geči

IČO:

35511346

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Breh so sídlom v Geči

Dátum vzniku:

10.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Geča 89, Geča, 04410

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521370 - Geča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený